Clubreglement Turnkring Ten Gaerde Groot-Bijgaarden V.Z.W.( versie 2017 – 2018)

1. Wie zich inschrijft en/of lidgeld betaalt, verklaart zich akkoord met dit reglement

2. De lessen beginnen op het uur aangegeven op het lessenrooster. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de zaal voor en na de lessen. Je bent wel verzekerd voor de normale verplaatsingen van en naar huis. In de lidgelden, vermeld op het lessenrooster, zijn het lesgeld, gebruik van het materiaal en verzekering inbegrepen. Meer info over deze verzekering vind je op www. gymfed.be.

3. Het is verboden voor en na de lessen in de zaal rond te lopen of te spelen. De andere groepen worden gestoord. Wachten op ouders kan wel aan de kant bij de banken, na afspraak met de hoofdmonitor.

4. Elk lid turnt in de voor hem of haar bestemde groep, zoals beschreven op het lessenrooster. Uitzonderingen zijn bespreekbaar met het bestuur.

5. Wie zich inschrijft in onze club verbindt er zich toe de lessen te volgen zoals ze gegeven worden door de lesgevers. Dit betreft zowel de inhoud als de vorm ervan.

6. De lessen worden bijgewoond in aangepaste kledij. Sportschoenen of kousenvoeten zijn verboden, wel turnpantoffels of blootsvoets. Losse haren, kauwgom en juwelen zijn verboden tijdens de lessen. Wie geld, gsm of juwelen meebrengt, kan ze in bewaring geven aan de monitor.

7. De lessen worden uitsluitend in het Nederlands gegeven. In de gymzaal wordt steeds Nederlands gesproken.

8. Gebruik van gsm is verboden tijdens de lessen. De gsm wordt afgezet in de zaal.

9. Beleefdheid en vriendelijkheid vinden wij belangrijk in onze club. Ook regelmatige aanwezigheid en een goede inzet bevorderen een goede clubgeest, wat de prestatie ten goede komt.

10. Bij nieuwe inschrijvingen na september hebben inwoners van Dilbeek voorrang.

11. Het inschrijvingsgeld wordt tijdens het schooljaar niet terugbetaald.

12. Foto’s en beeldmateriaal genomen tijdens onze activiteiten, kunnen gepubliceerd worden op onze site en op onze facebook.

13. Wie in 2 groepen wil meeturnen, moet zich melden bij het bestuur.

14. Waardevolle voorwerpen blijven thuis of kunnen afgegeven worden aan de tafel. De club is niet verantwoordelijk voor de kleedkamers.

15. Wie in de competitiegroepen turnt, is verplicht een training en wedstrijdturnpak van de club aan te kopen.

16. Wie meer dan 50% van de lessen afwezig is, verliest het voorrangsrecht voor volgend schooljaar. Bij langdurige ziekte, moeilijke familiale omstandigheden of onvoorziene gebeurtenissen moet de club verwittigd worden. Op die manier kunnen wij daar rekening mee houden.

17. Onze gedragscode voor gymnasten, ouders, coaches en trainers vindt u terug op onze site. De club verwacht dat iedereen deze code naleeft.

18. Uw persoonsgegevens worden door de club verwerkt voor ledenbeheer en organisatie van de clubgebonden activiteiten. Een uitgebreid overzicht van ons privacybeleid vindt u op onze site

 

Gedragscode voor gymnasten

 

Gedragscode voor ouders

 

Gedragscode voor coaches/trainers