Onze Missie

Turnkring Ten Gaerde vzw wil zijn leden een zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding bieden en dit in een gezellige,

ongedwongen, ontspannen en sportieve sfeer waar deelnemen belangrijker is dan presteren of winnen. We bieden dit aan

voor iedereen, van klein naar groot, voor jong en oud ongeacht geslacht of nationaliteit . Turnkring Ten Gaerde vzw streeft

hierbij naar een gezond evenwicht tussen een recreatief en competitief aanbod. Onze vereniging bestaat uit 2 hoofdpijlers

waarin we in onze werking geen onderscheid maken en aan allebei evenveel belang hechten.


 • recreatief turnen voor kinderen en volwassenen
 • competitief gericht turnen (trampoline, artistieke gymnastiek dames en tumbling)

We hechten zeer veel belang aan waarden zoals: verdraagzaamheid, begrip, respect, solidariteit, fairplay, samenwerking,

vertrouwen en vriendschap.


Turnkring Ten Gaerde vzw wil een warme familieclub zijn, waar leden, ouders en sympathisanten zich amuseren en 'thuis'

voelen. Het competitieve aspect is en blijft belangrijk doch ondergeschikt aan het plezier dan de leden aan de sport

alsdusdanig beleven. Een volledige turncarriĆØre binnen onze club vinden we belangrijk. Een doorstroming naar

trainer/bestuurslid is een doel binnen onze club.


Onze Visie

Turnkring Ten Gaerde vzw wil aan haar leden een uitgebreid aanbod van uren en disciplines aanbieden om op die manier

hun missie te kunnen verwezenlijken. We doen dit op de volgende manier:

 • peuterturnen vanaf 20 maanden
 • kleuterturnen vanaf de eerste kleuterklas
 • kleuterturnen derde kleuterklas
 • recreatief turnen voor jongens en meisjes 1ste tot 4de leerjaar
 • recreatief turnen voor jongens en meisjes 5de leerjaar tot 2de secundair
 • recreatief turnen voor jongens en meisjes vanaf 3de secundair
 • recreatief turnen voor volwassenen
 • recreatief turnen voor volwassenen onder de vorm van onderhoudsgymnastiek
 • dubbele minitrampoline en trampoline op competitief vlak
 • tumbling op competitief vlak
 • artistieke gymnastiek dames op competitief vlak

Als vereniging zijn we dan ook aangesloten bij verschillende organisaties om ons te helpen slagen in onze visie:

 • Gymnastiek Federatie Vlaanderen
 • Lid van de sportraad van de gemeente Dilbeek
 • Lid van het VSDC
 • Lid van VZW Ten Gaerde sporthal

Verder nemen onze bestuursleden en/of lesgevers op regelmatige basis deel aan vergaderingen van andere organisaties en

instanties van allerlei aard welke onze visie en missie ten goede kunnen komen.

We werken ook samen met de plaatselijke sportdienst en sportscholen inzake uitwisseling van materiaal, infrastructuur en

lesgevers.

We moedigen samenwerking met bevriende clubs aan.

Onze werking wordt regelmatig geƫvalueerd of deze in overeenstemming is met onze visie en missie. Onze visie en missie

kunnen enkel gewijzigd worden nadat deze besproken en aanvaard zijn op de algemene vergadering van turnkring Ten

Gaerde vzw.